Menurut sebuah kajian dan model komunikasi oleh Albert Mehrabian pada tahun 1970an, 93% daripada komunikasi berlaku secara non-verbal, iaitu bukan melalui pertuturan. Sebaliknya ianya berlaku melalui bahasa tubuh (body language) dan nada suara. Sebagai seorang ejen Takaful sudah pasti... Read More